Kocioł Tilgner eco EKR 15


Tilgner eco EKR jest to nowoczesna seria kotłów niskotemperaturowych przeznaczonym do podgrzewania wody dla potrzeb grzewczych. Kotły są przystosowane do spalania paliw stałych, w postaci węgla kamiennego sortyment groszek. Seria kotłów Tilgner eco EKR wyposażone są w automatyczny wysokoefektywny retortowy palnik węglowy, który sterowany jest zintegrowanym sterownikiem mikroprocesorowym. Sterownik czuwa nad prawidłowym przebiegiem spalania utrzymując w sposób automatyczny zadaną temperaturę wody w kotle. Kocioł posiada certyfikat 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 oraz spełnia wymagania Dyrektywy Ecodesign.


  • Dostawa:  

Dowiedz się więcej


Sprawność kotła
sięgająca 95 %
Wymiennik kotła wykonany z atestowanych blach kotł
P265GH o grubości od 6 do 8 mm
Gwaranacja kotła
36 miesięcy z możliowością przedłużenia do 60 miesięcy
Zakres mocy kotłów
od 3,6 kW do 500 kW
Sterownik kotła
Oxi Board 760
Podajnik ślimakowy
ekoenergia - żeliwny