przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku